april 2017

  • Höganäs Energi ger Neova i uppdrag att sköta drift och underhåll

    I en offentlig upphandling har Höganäs Energi gett Neova i uppdrag att sköta drift och underhåll av panncentral, värmeväxlare och fjärrvärmenät i Höganäs.

    I uppdraget ingår att sköta daglig drift och underhåll av panncentral, värmeväxlaren som tillvaratar spillvärme från produktionen hos Höganäs Sweden AB samt fjärrvärmenätet. Upphandlingen skedde i konkurrens med ett antal fjärrvärmeaktörer och Neova vann på grund av företagets kompetens och den stabila organisationen.Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...