Driftinformation

Driftsstörningar
Inga rapporterade störningar.

Gimo 2018-10-22 kl. 23.00-03.00
Natten mot tisdag den 23 oktober kommer det ske ett avbrott i fjärrvärmeleveranserna i Gimo. Detta pga ett inkopplingsarbete.

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...