Miljöcertifiering

Vi arbetar ständigt med att bli snäppet bättre och minska vår negativa miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom att arbeta med vårt miljöledningssystem som certifierats enligt ISO 14001. Detta har vi gjort sedan 2004.

Miljöledningssystemet är uppbyggt utifrån vår miljöpolicy och våra miljömål med rutiner och instruktioner som på ett systematiskt sätt hjälper till att minimera negativ påverkan på miljö och omgivning.

Bifogade filer: 
Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...