Miljömål

Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i Neovas olika verksamheter.

Neova AB har fyra övergripande miljömål. Företagets produktområden har vidare formulerat detaljerade miljömål med tillhörande handlingsplaner för att uppnå Neova AB:s övergripande miljömål. Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i de olika verksamheterna.

Minimera resursförbrukning
Neova AB ska sträva efter att minimera sin resursförbrukning genom att effektivisera sin användning av energi och råmaterial vid produktion av varor och tjänster.

Minska användningen av fossila bränslen
Neova AB ska arbeta för att begränsa klimatpåverkan genom att minska användningen av fossila bränslen inom bolaget.

Minska miljöpåverkan från transporter och fordon
Neova AB ska minska miljöpåverkan från sina transporter genom att effektivisera dem och använda så miljövänliga fordon som möjligt.

Minimera miljöpåverkan från vår verksamhet på mark, vatten och luft
Neova AB ska arbeta för att förebygga samt minimera den påverkan vår produktion har på mark, vatten och luft.

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...