Neova i korthet

Neova i korthet

Med ett produktsortiment av torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Bland kunderna finns allt från stora värmeverk, mindre kommunala anläggningar och industrier till villaägare.

Neova har sitt ursprung i det Hudiksvallsbaserade företaget Råsjö Torv och det Jönköpingsbaserade företaget SÅBI. Vid årsskiftet 2004 förvärvade Råsjö Torv SÅBI och bolagen började då verka som ett och samma. I augusti 2006 knöts de båda bolagen ännu tätare samman under ett gemensamt företagsvarumärke – Neova. I november 2007 förvärvades så 18 värmeverk och 8 fjärrvärmenät från Vattenfall och ett nytt produktområde Värme bildades.

Neova ingår i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom bioenergi i Östersjöregionen, med en omsättning på 5,5 miljarder kronor. Vapo-gruppen ägs till 51 % av finska staten och till 49 % av ett konsortium av finska kommunala energibolag.

I juni 2014 så slår Neova samman sin pelletsverksamhet med Lantmännens motsvarande och bildar ett nytt gemensamt joint venture-bolag. Det nya bolaget får namnet Agroenergi Neova Pellets AB. Det nya gemensamma bolaget har en omsättning på ca 1 miljard kronor och är marknadsledande på den svenska pelletsmarknaden.

Neova fortsätter sin verksamhet inom produktområdena Torv och trä samt Värme som tidigare.

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...