Pressmeddelanden

Snart kommer det nya fjärrvärmeverket att vara på plats i Smålandsstenar. Vi behöver hjälp med att hitta ett passande namn till anläggningen och ber nu alla i Smålandsstenar att komma med förslag.

Fredag den 12 maj håller Neova öppet hus för journalister och allmänhet i Östhammars fjärrvärmeverk. Värmeverket är öppet mellan klockan 13.00 och 17.00.

I en offentlig upphandling har Höganäs Energi gett Neova i uppdrag att sköta drift och underhåll av panncentral, värmeväxlare och fjärrvärmenät i Höganäs.

Neova har under sommaren och hösten installerat en ny fjärrvärmepanna i Hultsfreds fjärrvärmenät och lagom till vinterkylan är panna nu i drift. Med den nya pannan säkerställs att hushåll och företag i Hultsfred får miljövänlig fjärrvärme till...

På Södra industriområdet har Neova investerat i en ny miljövänlig värmepanna och ett satellit-fjärrvärmenät (dvs. ej kopplat till Bjuvs sedan tidigare befintliga nät). Miljön besparas ca 135 ton koldioxid per år i och med att de fastigheter som...

Neova expanderar på fjärrvärmesidan genom att förvärva Åstorp Bioenergi i Skåne av Peab. Genom förvärvet så expanderar företaget med ytterligare ett fjärrvärmenät i Skåne, sedan tidigare äger man bl a fjärrvärmenäten i Bjuv och Billesholm....

Nyfiken på hur ett modernt torvbruk fungerar? Vi på Neova bjuder in till ett "Öppet hus" på vår torvtäkt Gräsmyrarna i Bräcke kommun i Jämtlands län. Vi vill visa er torvens möjligheter och bjuder därför in till en dag där vi även visar...

Nyfiken på hur ett modernt torvbruk fungerar? Vi på Neova bjuder in till ett ”Öppet hus” på vår torvtäkt Norrbomuren i Gävle kommun, Gävleborgs län. Vi vill visa er torvens möjligheter och bjuder därför in till en förmiddag där vi även visar...

Neova och Lantmännen slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och blir ledande inom träpelletslösningar. Det nya bolaget kommer att heta Agroenergi Neova Pellets AB och omfattar Neovas pelletsverksamhet i Sverige samt Lantmännen...

Bioenergiföretaget Neova är Sveriges största torvproducent med verksamhet på 60-tal torvtäkter runt om i landet. En av dessa heter Ebbarpsmossen och ligger i Svenljunga kommun.

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...