Neova bygger fjärrvärmenät i Östhammar

Bioenergiföretaget Neova håller på och bygger ett fjärrvärmenät i Östhammar. Arbetet pågår för fullt och efter den första utbyggnaden nu under våren 2015 så kommer kulvertnätet att vara ca 1,4 km långt. Produktionen av värme kommer att ske med biobränsle i form av pellets som är skonsamt för miljön.

Bland kunderna som ansluts nu i första skedet finns Östhammars kommun, SKB, Credentia, bostadsrättsföreningar och enskilda fastigheter. Det nya nätet kommer att ha kapacitet att ansluta fler kunder framöver.

Neova har sedan tidigare ytterligar två fjärrvärmenät i Östhammars kommun, både i Gimo och Österbybruk.

Vill du veta mer om vår fjärrärmeutbyggnad eller är du intresserad av att ansluta din fastighet kontakta Per Ander på Neova, tel 073-348 47 94 alt maila per [dot] ander [at] neova [dot] se.

/Ann-Cathrin Eklund

Kommunikationschef
NeovaVärme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...