Välkommen till ”Öppet Hus” på torvtäkten Stänges-Forell

Nyfiken på hur ett modernt torvbruk fungerar? Vi på Neova bjuder in till ett ”Öppet hus” på vår torvtäkt Stänges-Forell som ligger i Vara, Falköpings och Herrljunga kommuner. Vi vill visa er torvens möjligheter och bjuder därför in till en eftermiddag där vi även visar upp våra moderna torvmaskiner och traktorer.

Mer än 30 års erfarenheter av torvbruk har gett oss stora erfarenheter som vi vill dela med oss av och öka kunskapen om torv och hur ett modernt torvbruk fungerar idag.

Torv är en viktig energikälla, och då inte bara ur ekonomisk synvinkel. Om torven skördas och nyttjas på rätt sätt, kan vi skapa både arbetstillfällen och energi, men även minska det koldioxidläckage som uppstår ur tidigare påverkade/dikade torvmarker.

Under aktiviteten kommer vi att presentera vårt företag Neova, berätta historiken om torvtäkten Stänges-Forell, förklara och visa hur produktionen av torv går till. Förutom detta kommer vi också att berätta om ansökningsprocessen vid en ny torvtäkt, från lokalisering till färdigt tillstånd. Vi kommer även visa hur området kan komma att se ut efter avslutad produktion när vi efterbehandlar till antingen våtmark eller skogsmark.

Våra egna torvexperter är på plats för att bland annat ge svar på frågor som:
Vad är torv?
Hur fungerar ett modernt torvbruk?
Vad händer efter att täkten har skördats klart?

Datum: Tisdagen den 19 maj, 2015
Tid: Öppet hus mellan kl 15.00-19.00
Plats: Torvtäkten Stänges-Forell

Varmt välkomna!

Vägbeskrivning till Stänges-Forell: Från Falköping åk väg 47 västerut ca 7 km, tag väg 181 söderut mot Floby åk ca 16 km tag sedan av norrut vid Neova-flaggor och följ fler flaggor och skyltar.
Från Herrljunga följ väg 181/183 söderut ca 2 km tag av österut efter väg 181, åk ca 11 km, tag sedan av norrut vid Neovas flaggor och följ fler flaggor och skyltar.
Parkera på anvisade platser.

Bifogade filer: 


Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...