Fjärrvärmenätet i Östhammar byggs ut

Under hösten bygger Neova ut fjärrvärmenätet i Östhammar och ansluter fastigheter.

Nuvarande etapp i expansionen innebär att delar av Norra Tullportsgatan berörs av grävarbeten mellan SKB och busstorget. Detta arbete beräknas vara klart under v. 45.Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...