Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Gimo

Under vecka fem kommer Neova påbörja arbete med att bygga ut fjärrvärmenätet i Gimo.

Arbetet kommer främst att märkas av på Coromantvägen mellan korsningarna Lilldammsvägen och Idrottsvägen. Under arbetet kommer trafiken att kunna köra i båda riktningar på CoromantvägenVärme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...