Vinnare i namngivningstävling Smålandsstenar

Idag presenterar juryn för namngivningstävlingen det vinnande förslaget till det nybyggda värmeverket i Smålandsstenar.

Juryns motivering: ”Med ett namnförslag som är starkt förankrat och förknippat med Smålandsstenar och ortens historia, har det vinnande bidraget gett Neovas nya värmeverk ett namn som knyter ann till orten och beständigheten i fjärrvärmen.”

Det vinnande bidraget och namnet på värmeverket blir Domarringsverket.Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...