Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar är bildat

Neova och Lantmännen slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och blir ledande inom träpelletslösningar. Det nya bolaget kommer att heta Agroenergi Neova Pellets AB och omfattar Neovas pelletsverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. Efterfrågan i Sverige och i övriga Europa förväntas öka kraftigt för förädlade fasta biobränslen. Affären är godkänd av berörda konkurrensmyndigheter och closing av affären genomfördes idag den 2 juni.

Agroenergi Neova Pellets AB kommer att ha en årlig omsättning på cirka en miljard svenska kronor och ha cirka 160 anställda. Bolaget får en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Östersjöregionen som har stor tillväxtpotential.

Andreas Green, nuvarande vd för Lantmännen Agroenergi, blir vd för Agroenergi Neova Pellets AB med huvudkontor i Jönköping.

– Jag ser mycket fram emot att leda utvecklingen av det nya bolaget och tillsammans ska vi utveckla och förbättra både vårt kunderbjudande och vår effektivitet. Vi kommer kunna möta framtidens utmaningar på marknaden än mer kraftfullt, säger vd Andreas Green.

Det sammanslagna bolaget kommer att vara ett joint venture-bolag som ägs till 50 % av Neova och 50 % av Lantmännen.

För mer information kontakta:
Torbjörn Claesson, vd Neova tel: +46703734802
Andreas Green, vd Lantmännen Agroenergi tel: +46705925897
Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi tel: +46761358688

Bifogade filer: 


Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...