Neova förvärvar Åstorp Bioenergi från Peab

Neova expanderar på fjärrvärmesidan genom att förvärva Åstorp Bioenergi i Skåne av Peab. Genom förvärvet så expanderar företaget med ytterligare ett fjärrvärmenät i Skåne, sedan tidigare äger man bl a fjärrvärmenäten i Bjuv och Billesholm. Affären inkluderar både fjärrvärmenät och produktionsanläggning och utgör ett viktigt strategiskt komplement till bolagets övriga verksamhet.
 • Genom förvärvet så fortsätter vi vår expansion på den svenska fjärrvärmemarknaden och vi är mycket glada över affären. Åstorp Bioenergi utgör ett strategiskt viktigt komplement till våra övriga fjärrvärmenät. Vår övertygelse är att den energi som skapas lokalt och i samklang med miljön är det starkaste alternativet, säger Torbjörn Claesson, vd Neova.
 • Vi inom Peab är inne i en process där vi renodlar våra verksamheter och för oss var Neova en naturlig part med de rätta förutsättningarna att ta över som en långsiktig trygg ägare och som kan utveckla verksamheten vidare, säger Magnus Bergendal, vd Åstorp Bioenergi.
  Verksamheten i Åstorp som berörs är både fjärrvärmenät och produktionsanläggning och den totala energileveransen är drygt 20 GWh. Verksamheten kommer att drivas vidare som tidigare. Själva överlåtandet av verksamheten kommer att ske den 1 mars, 2015.
  Inom produktområde Värme så äger och driver Neova sedan tidigare10 fjärrvärmenät och ett 40-tal produktionsanläggningar runt om i Sverige. Den totala energivolymen är ca 450 GWh. Fjärrvärmenäten finns på orterna Bjuv, Billesholm, Hultsfred, Kramfors, Tanumshede, Tibro, Valdemarsvik, Årjäng, Gimo och Österbybruk
  Parterna har enats om att inte offentliggöra närmare finansiella detaljer.
  För mer information kontakta:
  Torbjörn Claesson, vd Neova AB, tel: 070-3734802
  Magnus Bergendal, vd Åstorp Bioenergi AB, tel: 0733-373465

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 5,5 miljarder kronor. Med ett produktsortiment av torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Bland kunderna återfinns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal med högsta servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget arbetar löpande med sitt miljöarbete för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och är certifierade enligt standarden ISO 14001. Neova äger även 50% av bolaget Agroenergi Neova Pellets AB med en omsättning på ca 1 miljard kronor och som är marknadsledande på den svenska pelletsmarknaden. Läs gärna mer på: www.neova.se

Bifogade filer: 


Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...