Miljön besparas ca 135 ton koldioxid per år med ytterligare ett fjärrvärmenät i Bjuv

På Södra industriområdet har Neova investerat i en ny miljövänlig värmepanna och ett satellit-fjärrvärmenät (dvs. ej kopplat till Bjuvs sedan tidigare befintliga nät). Miljön besparas ca 135 ton koldioxid per år i och med att de fastigheter som nu är anslutna inte längre förlitar sig på fossila bränslen för uppvärmning.

För lite mer än ett halvår sedan började Neova bygga ett satellit-fjärrvärmenät på Södra industriområdet. På området har Neova placerat en panna med en effekt på 200 KW som eldas med träpellets. Intill pannan är också en lagersilo placerad som rymmer 20 m3 bränsle i form av träpellets.

De två fastigheter som nu är kopplade till satellitnätet använde tidigare fossila bränslen för sin uppvärmning som nu har ersatts med miljövänligt biobränsle i form av träpellets. Totalt besparas miljön ca 135 ton koldioxid per år. Möjligheten att undvika än mer koldioxidutsläpp från fossilbaserad uppvärmning finns. Pannan som är installerad idag kommer snart att bytas ut mot en som är större och kommer kunna leverera en mer anpassad effekt när fler fastigheter väljer att koppla på sig till nätet.

  • Det är glädjande att vi har kunnat bygga detta satellitnät och tillsammans med våra kunder bidra till ett minskat koldioxidutsläpp i Bjuvs kommun. Totalt har vi ännu så länge grävt ner 240 meter fjärrvärmerör i marken på Södra industriområdet och är beredda att bygga mer om intresset finns från omkringliggande fastigheter, säger Gullik Kjosnes, projektledare hos Neova.

För ett studiebesök i värmeverket eller mer information kontakta:
Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0725-476688
E-post: andreas [dot] kozub [at] neova [dot] se.

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme, torv och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 12 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs mer på neova.se.Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...