Ny värmepanna i Hultsfreds fjärrvärmenät

Neova har under sommaren och hösten installerat en ny fjärrvärmepanna i Hultsfreds fjärrvärmenät och lagom till vinterkylan är panna nu i drift. Med den nya pannan säkerställs att hushåll och företag i Hultsfred får miljövänlig fjärrvärme till både uppvärmning och varmvatten.

Den nu installerade värmepannan har tidigare funnits i ett värmeverk i Åkersberga där man använde träpellets som bränsle. Inför att pannan skulle installeras i Hultsfred byggdes den om för att användas med träflis som bränsle. Träflis är i jämförelse med träpellets än mer miljövänligt och dessutom mer kostnadseffektivt. Genom att de kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet inte använder exempelvis fossila bränslen för uppvärmning besparar man i Hultsfred miljön på ca. 10500 ton CO2 årligen.

Den nya värmepannan installeras som ersättning för den fliseldade panna som hitintills har funnits i Hultsfred. Den tidigare pannan är från 1958 och kommer inte att hålla i allt för många år till. Den nya pannan med en effekt på 2,6 MW räcker gott och väl för att förse nuvarande och kommande fastigheter med miljövänligt fjärrvärme en lång tid framöver.

– Projektet med den nya pannan startade för ca ett och ett halvt år sedan och målet var att ta pannan i drift under sommar/höst 2016. Under hösten har vi fått trimma pannan för god förbränning och hög pannverkningsgrad med det nya bränslet. Tidigare har pannan eldats med pellets men vi använder en blandning av torrflis och stamved. Framöver är målet att den nyinstallerade pannan ska tas i drift med vår rökgaskondensor. Med hjälp av rökgaskondensorn tar vi tillvara på den värme som annars släpps ut i skorstenen, säger Erik Freij, drifttekniker & projektledare.

Snabbfakta om fjärrvärmenätet i Hultsfred
Fjärrvärmenätets längd: 13,9 km
Antal anslutningspunkter: drygt 150.
Kubikmeter vatten i fjärrvärmenätet: 300

**För ett studiebesök i värmeverket eller mer information kontakta: **
Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0725-476688
E-post: andreas [dot] kozub [at] neova [dot] se

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme, torv och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 12 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs mer på neova.se.Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...