Höganäs Energi ger Neova i uppdrag att sköta drift och underhåll

I en offentlig upphandling har Höganäs Energi gett Neova i uppdrag att sköta drift och underhåll av panncentral, värmeväxlare och fjärrvärmenät i Höganäs.

I uppdraget ingår att sköta daglig drift och underhåll av panncentral, värmeväxlaren som tillvaratar spillvärme från produktionen hos Höganäs Sweden AB samt fjärrvärmenätet. Upphandlingen skedde i konkurrens med ett antal fjärrvärmeaktörer och Neova vann på grund av företagets kompetens och den stabila organisationen. Neova har sedan tidigare skött underhåll och beredskap för fjärrvärmenätet i Höganäs men i och med att man vunnit upphandlingen kommer Neova nu också att sköta produktionsanläggningen.
Drift- och underhållsavtalet löper på tre år och Höganäs Energi har en option att förlänga avtalet med ytterligare två år.
”Fjärrvärme är en miljösmart och driftsäker form av uppvärmning. Med den kompetens och yrkesstolthet som våra medarbetare har kommer vi säkerställa att Höganäs Energi kan leverera en bekväm och pålitlig tjänst till sina kunder”, säger Anders Lantz, Produktområdeschef Värme hos Neova.
Neova äger och driver fjärrvärmenäten i Åstorp och Bjuv och har en god lokalkännedom i nordvästra Skåne.

**För mer information kontakta: **
Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0725-476688
E-post: andreas [dot] kozub [at] neova [dot] se

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme, torv och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 12 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs mer på neova.se.Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...