Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärk jordprodukt. Neova har producerat torv under 30 år och har därmed lång erfarenhet och gedigen kunskap om torvbruk. Vi producerar i dag torv på 4700 hektar och dessutom är vi entreprenörer åt andra bolag på 600 hektar. Vi producerar i dag två huvudprodukter, energitorv samt växttorv. Energitorven består av stycketorv samt frästorv. Energitorven används i huvuddel i större värmeverk där den kompletterar annat biobränsle. Växttorven kan användas till jordprodukter, anläggningsjordar samt strö till djurstallar. Vi jobbar ständigt med att hitta nya produktionsytor och efterbehandling av avslutade ytor. I vår arbetsgrupp Nya täkter har vi expertiskunskap och lång erfarenhet. Vi utför också en rad konsulttjänster åt andra bolag - allt ifrån att söka tillstånd, ställa i ordning produktionsytor, upprätta efterbehandlingplaner, samt utföra produktionentreprenad på täkter samt rena entreprenadsjobb på värmeverk/terminaler. Vi kan också hjälpa till med miljöfrågor.

Se filmklippet här nedan och lär dig mer om hur torven används idag och hur en fortsatt användning kan främja klimatutmaningen.

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...