Bränsletorv säsong 2017/2018

Med ett femtiotal torvtäkter utspridda från norr till söder har vi bränslelager tillgängligt med kort varsel. Torv är ett högenergibränsle som tillsammans med biobränslen kan ge en effekthöjning för anläggningar som producerar värme såväl som el. Torv är med andra ord ett effektivt bränsle att använda bland annat när tillgången på trädbränsle är begränsad.

Ring eller maila oss och hör efter om du har en torvtäkt med bränsleslager i närheten av din verksamhet. Kontakta:

Ing-Marie Krantz
070 280 6373
ingmarie [dot] krantz [at] neova [dot] se

Ann-Christine Westlin
0650-54 74 70
anki [dot] westlin [at] neova [dot] se

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...