Värdegrund

Vår värdegrund beskriver hur vi arbetar på Neova. Kärnvärderingarna ger oss samsyn, riktlinjer och inspiration till hur vi löser våra arbetsuppgifter och till hur vi möter våra kunder, kollegor, ägare, leverantörer och övriga intressenter.

Expertis
Neova är ett kunskapsföretag där morgondagens energilösningar växer och sprids. Vår verksamhet rymmer mycket expertis och vi arbetar ständigt för att bli ännu vassare - och göra ännu större nytta för våra kunder och för vår miljö.

Långsiktig
Vi vill göra skillnad på lång sikt. Därför strävar vi alltid efter att vara professionella, affärsdrivande och ansvarstagande, hela vägen från idé till leverans. Det gör oss till ett stabilt företag som vinner förtroende - i dag och i morgon.

Drivkraft
Drivkraften är vårt bränsle, som ser till att vi fortsätter att utvecklas. Vi räds inte nya utmaningar. Tvärtom ser vi möjligheter där andra ser problem. Med vår drivkraft får vi ny kunskap och energi som ger liv åt nya hållbara lösningar.

Helhjärtat
Att agera helhjärtat är att verka med lust och energi - att alltid göra det bästa av situationen, här och nu. Vi söker ständigt den optimala lösningen - för våra kunder och för miljön. Äkta engagemang bygger starka relationer. Det är så vi gör skillnad som ger avtryck.

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...