Energilösningar

Säker och kostnadseffektiv energiförsörjning

Neova erbjuder tillförlitliga energilösningar för industriföretag, energibolag och kommuner. Tillsammans med dig designar våra experter anpassade energilösningar som uppfyller värme- och energibehoven i din verksamhet. På så sätt kan vi tillhandahålla nyckelfärdiga energiproduktionsanläggningar, inklusive ägande, drift och underhåll, eller ansvara för en del av din energiproduktion.

Bio­vär­mean­lägg­ning från Neo­va sänker kol­dio­xi­duts­läpp från Food­hill­som­rå­det i Bjuv

Foodhillsområdet i Bjuv ansluter sig till en ny bioenergilösning som ska förse verksamheten med värme. Med lösningen minskar man utsläppen med 2 900 ton per år, när man lämnar den nuvarande naturgaslösningen. För ändamålet bygger Neova en ny biovärmeanläggning som ska förse Foodhills med den värme som behövs för framtidens cirkulära livsmedelsproduktion. Läs mer …

  • {{post.category_name}}

{{post.title}}