Driftinformation

Rapporterade driftavbrott

Inga rapporterade driftavbrott.

 

Planerade driftavbrott

Bjuv, 2019-04-17

På grund av underhåll på fjärrvärmenätet kommer värmeleveranserna temporärt att stängas av i norra delen av Bjuv natten till torsdag.