Driftinformation

Värme- och energiverksamheten i nytt bolag

Sedan 6 november 2019 bedrivs Neovas tidigare värme- och energiverksamhet i det nya bolaget Nevel – en leverantör av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar.

Du hittar nu aktuell och planerad driftinformation här.