Grönt fjärrvärmevatten

Grönt vatten i fjärrvärmenätet

På vissa orter färgar vi vattnet i fjärrvärmerören grönt. Färgen heter Pyranin och blandas i vattnet för att vi på ett enkelt sätt ska kunna identifiera och spåra läckor i fjärrvärmesystemet. Det är sällan det uppstår en läcka på fjärrvärmeledningarna men om det händer vill vi på Neova snabbt upptäcka läckan för åtgärda den. Viktigt att poängtera är att vattnet som strömmar i fjärrvärmenätet är inte detsamma som strömmar i elementen eller varmvattenkranen eftersom det är två helt olika system.

Vid upptäckt av grönt vatten

Om du upptäcker grönt vatten ur tappvattenkranen eller om det läcker från en anslutningspunkt, var försiktig och håll dig på avstånd eftersom vattnet kan vara varmt. Det gäller också om du upptäcker läckage av grönt vatten utomhus.

Vid upptäckt av läckage, vänligen kontakta oss så fort som möjligt:

  • Kontorstid, måndag–fredag kl. 08.00–16.30: Tel. 0771-98 00 00 (val 2), alternativt ring din hyresvärd om du bor i lägenhet.
  • Övrig tid, jourtelefon: Tel. 026-10 15 50.

Mer om Pyranin

Pyranin är ett livsmedelsklassat färgämne som används i bland annat diskmedel, tvål och schampo. Medlet är ofarligt, luktfritt och färgar inte av sig på textilier, hud eller hår. I den koncentration som pyraninet används i fjärrvärmevattnet (ca 10 gram/m3) är det helt ofarligt för både miljö och hälsa om det läcker ut i marken.