Fredag den 12 maj håller Neova öppet hus för journalister och allmänhet i Östhammars fjärrvärmeverk. Värmeverket är öppet mellan klockan 13.00 och 17.00.

Under Öppet hus kommer du som besökare ha möjligheten att uppleva hur fjärrvärmen i Östhammar produceras och lära dig mer om fjärrvärmenätet. På plats finns driftpersonal tillsammans med regionansvariga.

Leveranser av fjärrvärme i Östhammar började under 2015 och i dagsläget är 11 fastigheter kopplade till nätet. I Östhammar använder vi förnybart trädbränsle i form av pellets för att producera värme till uppvärmning av inomhusklimat och varmvatten.

För mer information kontakta:

Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0725-476688
E-post: andreas.kozub@neova.se

Om Neova

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme, torv och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 12 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs mer på neova.se.