Sänkta koldioxidutsläpp med 2900 ton från Foodhillsområdet med ny biovärmeanläggning från Neova         

Bioenergiföretaget Neova AB och Foodhills Fastighets AB inleder ett nytt samarbete på Foodhillsområdet i Bjuv. Med samarbetet kommer koldioxidutsläppen minska med motsvarande 2900 ton per år när Foodhillsområdet värms upp med biovärme från Neova.

När Foodhillsområdet i framtiden kommer värmas med biovärme som produceras med förnybara biobränslen sänks koldioxidutsläppen med 2900 ton koldioxid per år. Som ersättning för den naturgasbaserade uppvärmningslösningen, som använts historiskt, kommer Neova bygga en ny biovärmeanläggning. Den nya anläggningen ska producera värme med träflis som bränsle. För att utvinna maximalt med energi från bränslet kommer också en rökgaskondensor att installeras. Den fångar värmen som annars hade försvunnit genom skorstenen.

Neovas nya biovärmeanläggning kopplas ihop med Foodhillsområdet genom en ny kulvert som blir cirka 600 meter lång. I den kommer hetvatten transporteras från Neova till Foodhillsområdet. Bygget av den nya anläggningen påbörjas under våren och i september startar värmeleveranserna.

–  Vi valde att ingå samarbete med Neova eftersom det är ett stort företag med etablerad verksamhet i Bjuv och som delar idén om hållbar produktion. Foodhills Fastighets AB vill möjliggöra hållbar livsmedelsproduktion och Neova jobbar med att producera hållbar värme. Med samarbete kan vi fokusera på att skapa förutsättningarna för framtidens hållbara livsmedelsproduktion, säger Mikael Halling, VD Foodhills Fastighets AB

Med den här lösningen hjälper vi Foodhills fokusera på att hitta lösningen till en cirkulär och hållbar livsmedelsproduktion. Detta genom att göra det vi är experter på – leverera biobränslebaserad värme som är hållbar och koldioxidneutral, säger Kenny Westlund, Försäljningschef på Neova.

  

För mer information kontakta:

Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Tel: 0725 – 47 66 88
E-post: andreas.kozub@neova.se