Nya täkter

För att få starta produktion av torv krävs tillstånd, dessa beviljas av Länsstyrelsen. I Länsstyrelsens beslut finns bestämmelser om vattenrening, begränsningar för buller och damm samt regler för hur efterbehandling ska ske. Tillståndsinnehavaren måste också kunna garantera kostnaderna för efterbehandling.

Saknar du tiden för att sätta dig in i de många steg, lagar och regler som följer när du har bestämt dig för att investera i en egen torvtäkt kan vi bistå med kunskap och lång erfarenhet. Vi hjälper dig att hitta lämplig torvmark i din närhet, sköter prospektering och undersökningar, myndighetskontakter och hela koncessionsansökningsförfarandet. De noga utvalda torvmossarna förbereds genom att vegetationen röjs undan och ett omfattande dikningsarbete görs. Upplag och vägar byggs. Metoder att tillvarata torvresurserna är flera och vi anpassar dem efter såväl mossens utseende och lokalisering som den tilltänkta användningen.