Om Neova

Om Neova

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. För Neova handlar varje dag om bioenergi. Vårt erbjudande består av fjärrvärme, fristående värmelösningar, torvbränsle och torv för växtändamål. Bland våra kunder finns stora värmeverk, industrier, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Vårt tydliga fokus på bioenergi spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet med vår verksamhet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och istället öka användningen av bränslen som är skonsamma mot miljön.

Neova ingår i den finska Neova-gruppen. Neova-gruppen ägs till 51 % av finska staten och till 49 % av ett konsortium av finska kommunala energibolag.