Om Neova

Om Neova

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. Varje dag
Neova är bioenergi. Vårt erbjudande består av fjärrvärme, fristående värmelösningar, torvbränsle och torv för växtendamål. Bland våra kunder finns stora värmeverk, industrier, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Vårt tydliga fokus på bioenergi spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet med vår verksamhet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och istället öka användningen av bränslen som är skonsamma mot miljön.

Neova ingår i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom bioenergi i Östersjöregionen, med en omsättning motsvarande ca 5,5 miljarder kronor. Vapo-gruppen ägs till 51 % av finska staten och till 49 % av ett konsortium av finska kommunala energibolag.