Historia

Med rötter i jordbruk och sågverk

Sydsvenska sågverk grundade 1964 en intresseorganisation för en sammanslutning av ett antal sågverk. Målet var att verka för gemensamma intressen samt att marknadsföra och sälja trädbiprodukter. Organisationen hette SÅBI och omvandlades senare till ett bolag som jobbade med produktion, marknadsföring och försäljning av biobränslen. I början handlade det om flis till massaindustrin men under 1970-talet växte en insikt fram om att framtiden låg i bioenergi, primärt pellets.

Torvbruket har varit en naturlig del av det svenska skogs- och jordbruket sedan urminnes tider, men det var först 1980 som myndigheterna verkligen upptäckte torvens möjligheter som inhemsk energikälla och som lämplig ersättning för importerade och fossila bränslen som till exempel kol och olja. Som en följd av det ökade intresset för torv grundades Råsjö Torv av Olle Råbom i Hudiksvall i början av 1980-talet, en satsning helt i linje med den nya energipolitiken.

Neova har sitt ursprung i det Hudiksvallsbaserade företaget Råsjö Torv och det Jönköpingsbaserade företaget SÅBI – två drivna entreprenörsföretag med rötter i de svenska jordbruken och de sydsvenska sågverken.

Vid årsskiftet 2004 förvärvade Råsjö Torv pelletsföretaget SÅBI och bolagen började då verka som ett och samma bolag. I augusti 2006 knöts de båda bolagen ännu tätare samman under ett gemensamt varumärke – Neova. Under den finska koncernen Vapos ägande tillkom i november 2007 även 18 värmeverk och 8 fjärrvärmenät, förvärvade från Vattenfall vilka sedan även kompletterades med fjärrvärmeanläggningar i Kramfors och i Billesholm. Detta breddade verksamheten ytterligare och gjorde Neova till en helhetsleverantör av bioenergi.

I november 2019 överfördes värme- och energiverksamheten till Nevel AB, medan Neova fortsätter sin verksamhet inom torvproduktion och försäljning.

I april 2021 meddelade moderbolag Vapo Oy att man skulle byta namn till Neova Oy. Neova AB tillhör finska Neova-koncernen.