Efterbehandling av torvtäkter

– gynnar klimatet och den biologiska mångfalden

Läs mer

 

Växttorv

Idag baseras nästan all planteringsjord som man köper i säckar på torv. Den låg- till medelhumifierade vitmossetorven är en utmärkt råvara vid odling och trädgårdsplantering. Det är torvens egenskaper att magasinera luft, vatte...

Läs mer

Energitorv

Användningen av torv sker huvudsakligen genom samförbränning med andra biobränslen. Den minskar problemen med beläggningar, agglomering och slaggning i pannorna. Samförbränning med torv ger därmed högre effekt i pannorna och hö...

Läs mer

Torvströ

Torvströ är luftig vitmosstorv av hög kvalitet som har en optimal fuktighet för snabb och ­effektiv uppsugning. Torven kan med fördel användas som bädd för kor, grisar och hästar – den låga andelen av finare partiklar min...

Läs mer

Torvströ på gården

Sedan urminnes tider har man använt strö av torv i stall och ladugårdar. Med andra ord en väl beprövad, och på senare år även väl dokumenterad, metod som har överlägsna egenskaper jämfört med spån och halm. Färre sjukdomar, bättre hygien, mindre arbete och lägre kostnad bara för att nämna några fördelar.

Till skillnad mot andra alternativ som måste hanteras på ett säkert sätt, är torv ett utmärkt jordförbättringsmedel som innehåller både näring och humus. Den kan användas i stort sett direkt utan någon mellanlagring.

Läs mer