Växttorv, energitorv och strötorv

Värme och energi i nytt bolag

Värme och energi i nytt bolag

Neovas ägare, finska Vapo Group har bildat ett nytt internationellt företag, Nevel, med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Som en del av detta har Neova delats i två delar. Nevels inriktning är avancerad industriell och kommunal infrastruktur, medan Neova fortsätter sin verksamhet inom produktion och försäljning av torv.

Gå till nevel.se

Torv

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har producerat torv under 30 år och har därmed lång erfarenhet och gedigen kunskap om torvbruk. Vi producerar i dag torv på 4 700 hektar och dessutom är vi entreprenörer åt andra bolag på 600 hektar. Vi producerar i dag tre huvudprodukter – energitorv, växttorv och strötorv.

Mer om torv