Växttorv

Basen i planteringsjord och anläggningsjord

Idag baseras nästan all planteringsjord som man köper i säckar på torv. Den låg- till medelhumifierade vitmossetorven är en utmärkt råvara vid odling och trädgårdsplantering. Det är torvens egenskaper att magasinera luft, vatten och näringsämnen, som gör den lämplig för detta. För att bli en färdig produkt blandar producenterna den råa torven med bla. gödsel, sand och kalk i olika proportioner och förädlar på så sätt fram önskat pH-värde. Neova levererar bulkleveranser av växttorv till producenter som vidareförädlar torven för odlingsändamål samt som råvara till anläggningsjordar.

Torv som utvinns på mossen är näringsfattig vilket är en fördel när den ska användas i jord för då går det att tillsätta exakt de näringsämnen som de växter som ska odlas behöver. Näring tillförs till torvbaserad jord med hjälp av olika gödselmedel och andra tillsatser som t ex kompost. När man blandar kompost med torv tillför man komposten en bättre struktur som gynnar växternas rotbildning och tillväxt. Torven har också en utspädande effekt för kompost som innehåller för mycket näring eller andra oönskade ämnen. Torvbaserad jord har utmärkta egenskaper för odling, speciellt i krukor och avgränsade bäddar, en bra struktur samt goda vatten- och näringshållande egenskaper.

 

 

Bärodling med torvjord

Bärodling med torvjord

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen så att den blivit mer ekonomiskt intressant. Möjligheten finns att ersätta all import av jordgubbar på hösten med inhemska bär genom att odla i torv och tunnlar.

Läs mer

Odling av skogsplantor i torv

Odling av skogsplantor i torv

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna.

Läs mer