Bärodling med torv

– ett steg mot nationell självförsörjning

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen så att den blivit mer ekonomiskt intressant. Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar på hösten med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet.

Bärfrämjandet drivs av bärsektionen inom LRF Trädgård med syfte att främja svenskodlade bär och svenska bärodlare. Idag sker jordgubbsodlingen i Sverige på 2 500 hektar, men endast 100 hektar sker på det modernaste sättet i tunnlar. Majoriteten av odlarna är bönder som har bärodlingen som en bisyssla och de odlar jordgubbar i jord som gör att odlingen måste flyttas till ny jord vart tredje till fjärde år.

– Har man tunnlar krävs flytt vartannat år. De flesta tröttnar snart. Det är kostsamt och ett besvärligt arbete med att flytta odlingen till olika ställen på gården.  Av logistiska skäl är mycket vunnet om man kan permanenta tunnlarna, förklarar Magnus.

Odling av hallon i tunnel.

Att istället investera i permanenta tunnlar med torvbaserad jord har inneburit ett stort steg framåt för möjligheten att öka den inhemska produktionen av främst jordgubbar, och även hallon och blåbär. Idag odlas hallon på bara 200 hektar och blåbär på 50 hektar. Men enligt Bärfrämjandet kan produktionen öka markant i Sverige om odlarna satsar på tunnlar och torvbaserad jord. I tunnlarna skyddas bären mot regn och gråmögel och ger bättre kvalitet och en längre bärsäsong med jämnare skörd. Den torvbaserade jorden gör att odlingen kan ske på samma plats i flera säsongen och till och med övervintra.

– Tunnlarna kostar mycket pengar, men investeringen lönar sig snabbt. Med tunnlarna och torvbaserad jord finns alla möjligheter att intensifiera odlingen med två skördar per år, om man inte väljer remonterade plantor som ger skörd hela säsongen, säger Magnus.

I september importerar Sverige 300 000 liter jordgubbar. Här menar Bärfrämjandet och Magnus Engstedt att den moderna odlingen i tunnlar med torvbaserad jord kan ersätta importen av utländska jordgubbar.

Det främsta problemet med att etablera de svenska bären på dagens marknad med utomhusodling i jord är att den är så väderberoende. Om den svenska skörden regnar eller torkar bort ersätts den av importerade bär. När sedan den svenska, sena jordgubbssorten Malwina distribueras till butikerna i augusti svämmar marknaden över av både de svenska och importerade bären.

– Sverige har mycket att vinna på att göra som England att satsa på modern bärodling. Vi skulle kunna minska vår import av bär som idag är på tio miljoner liter per år av de 45 miljoner liter bär som konsumeras varje år, avslutar Magnus Engstedt.