Torvströ

Torvströ är luftig vitmosstorv av hög kvalitet som har en optimal fuktighet för snabb och ­effektiv uppsugning. Tack vare moderna torvmaskiner har produkten behandlats mycket skonsamt, vilket medför att torven innehåller mycket lite finandel. Den låga andelen av finare partiklar minskar risken för dammbildning. Strötorv kan med fördel användas som bädd för kor, grisar och hästar.

  • Torv har ett pH värde mellan 4- 5 vilket förhindrar att skadlig ammoniak bildas i lagård och stall.
  • Torv har antiseptiska egenskaper och förhindrar ­bakteriella infektioner.
  • Torv absorberar effektivt näringsämnen eftersom ­torvpartiklar är negativt laddad på ytan. Detta resulterar i att mängden näringsämne som rinner ut i avloppet minimeras, de tillvaratas istället i torven som blir ett utmärkt gödsel.
  • Torvens filtrerande ­effekt beror på att den är väldigt porös och har en stor ytarea (upp till 200 m2/g). Torv liknar därför ­aktivt kol (med en ­ytarea på 500 till 1400 m2/g) men är betydligt mer ­kostnadseffektivt.

Så här använder du torvströ

Häst

Börja med att strö upp till ett djup av 5-10 cm i boxen. Vid den dagliga skötseln tag ut spillning plus de mörka urinpartierna. Strö därefter ut ett tunt laget av ny torvströ. Spadvänd torvströbädden en gång per vecka så att den inte blir för kompakt.

Nöt

Raka ut spillning och mörka urinpartier dagligen. Strö därefter ut ett tunt lager torvströ (ca 5 liter/ko och dag).

Gris (permanent bädd)

Börja med att strö upp till ett djup av 5-8 cm i boxen. Strö ut ett tunt lager ett par gånger i veckan tills kullen är vuxen.

Rekommenderad åtgång

Häst: 1,0 m3/häst och månad, 5 små säckar/månad eller 2,5 stora säckar/månad.
Ko: 2 m3/ko och år eller 5 liter/dag och ko.
Gris: 1,5 m3/gris och år alt 1 m3/smågriskull.

På Skrämsta gård använder man torvströ och upplever allt från renare luft och djur till enklare hantering.

Läs mer