Konsulttjänster

Konsulttjänster inom torv

Neova har genom lång erfarenhet och kunskap skapat ett nära samarbete med kunder och andra aktörer inom torvbranschen. Därigenom erbjuder vi ett flertal olika tjänster:

  • Tillståndsansökningar (se Nya Täkter)
  • Iordningställande av torvtäkter
  • Produktionsentreprenad
  • Produktion av torv vid befintlig täkt
  • Industrientreprenad
  • Leveranser av bränsle, personal och maskiner för drift av bland annat värmeverk och panncentraler
  • Efterbehandling av torvtäkter
  • Upprättande av planer samt utförande av entreprenader
  • Miljötjänster
  • Upprättande av kontrollprogram för egenkontroll

Vi tar gärna på oss rollen som rådgivare när det gäller produktion och produktionstekniska frågor.