Ägare

Neova är dotterbolag till det finska företaget Vapo Oy. Berättelsen börjar med ved i januari 1940 när den finska regeringen centraliserade upphandling av ved för statliga institutioner med Vapos föregångare, tingsverket för statens järnvägsstyrelser. År 1945 ändrades namnet till Statens bränsleverkstad och förkortningen Vapo togs i bruk. Vapo blev senare företagets officiella namn på 1960-talet.

Vapo tog de första stegen med torvproduktionen i mitten av 1940-talet, när partier av torv som hade kommit i statens besittning levererades till konsumenterna. Vapo började med storskalig torvproduktion på 1970-talet. Uppvärmningsverksamheten lanserades på 1980-talet, följt av miljöverksamheten i början av 1990-talet.

Företag i Vapo Oy gruppen verkar idag i Finland, Sverige, Estland och Holland. Koncernen fokuserar på odlingsmedia, återvinning och produktion av fasta bränslen, samt avancerade kommunala och industriella infrastruktörlösningar. Koncernen utvecklar även nya produkter från torv och andra naturmaterial.