Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har producerat torv under 30 år och har därmed lång erfarenhet och gedigen kunskap om torvbruk. Vi producerar i dag torv på 4700 hektar och dessutom är vi entreprenörer åt andra bolag på 600 hektar. Vi producerar tre produkter – växttorv, energitorv och strötorv. Torv är också en resurs vi har tillgång till lokalt i sedan tidigare dränerade torvmarker. Genom att använda torv som inhemsk energiresurs slipper vi bland annat importera energi som produceras med t.ex. kol och olja.

Torven breder ut sig och täcker underliggande mineraljord. Tillväxt av torvmark sker kontinuerligt med i medeltal 1000 ha per år.  För torvdjup över 30 cm används begreppet ”torvmark”. Torvmarker bildas genom att markområden försumpats eller genom igenväxning av sjöar. ​

 

Vad är torv?

Torv består av växtdelar som förmultnat under fuktiga förhållanden, dvs vid låg eller ingen syretillförsel. Den består av våtmarksväxter, som vitmossa, starrväxter m.m. Torven breder ut sig och täcker underliggande mineraljord. Tillväxt av torvmark sker kontinuerligt med i medeltal 1000 ha per år.  För torvdjup över 30 cm används begreppet ”torvmark”. Torvmarker bildas genom att markområden försumpats eller genom igenväxning av sjöar.

 

Användningsområden

Planteringsjord

I planteringsjord utgör torv 80-90 % av innehållet och bidrar med sina goda egenskaper att hålla vatten, vara bakteriefri och innehålla väldokumenterade näringsämnen som anpassas för speciella odlingsändamål. Torv till plantering har numera en stor ökad efterfrågan i Europa och på senare tid även Asien. Alternativet för dessa länder är att importera från länder som inte har samma höga miljöhänsyn som Sverige.

Bränsle

Torv som bränsle i större värmeanläggningar är perfekt att blanda med andra bränslen för optimering av energieffektivitet, rena pannor och lägre underhållskostnader. Behovet av stödeldning med olja bortfaller och leveranssäkerheten ökar. Genom att använda torv kan importen av bränsle minska och ersättas av inhemsk produktion.

Strö till djur

Torv har antibakteriella egenskaper och uppskattas av djurägare som ströbäddsmaterial. Grisar som utfordras med torv får ett naturligare och friskare beteende, ätandet liknar deras naturliga bökande.