Torv

Växttorv

Idag baseras nästan all planteringsjord som man köper i säckar på torv. Den låg- till medelhumifierade vitmossetorven är en utmärkt råvara vid odling och trädgårdsplantering. Det är torvens egenskaper att magasinera luft, vatte...

Läs mer

Energitorv

Användningen av torv sker huvudsakligen genom samförbränning med andra biobränslen. Den minskar problemen med beläggningar, agglomering och slaggning i pannorna. Samförbränning med torv ger därmed högre effekt i pannorna och hö...

Läs mer

Torvströ

Torvströ är luftig vitmosstorv av hög kvalitet som har en optimal fuktighet för snabb och ­effektiv uppsugning. Torven kan med fördel användas som bädd för kor, grisar och hästar – den låga andelen av finare partiklar min...

Läs mer