Företaget

Neova

Med ett produktsortiment av torv tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av växt- och energitorv.

Flera samarbets- och branschorganisationer för forskning har tillkommit på Neovas initiativ. Som exempel kan nämnas TorvForsk som stöder och samordnar en stor del av torvforskningen. Förutom forskning kring energi- och odlingsområdena inriktas arbetet också på miljö- och naturvårdsfrågor. Så sker även i samarbetet med övriga organisationer som Neova aktivt är involverade i, t ex Svenska Torvproducentföreningen (STPF), International Peat Society (IPS) och Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO).

All produktion och leveranser av energi- och växttorv sker från våra egna torvtäkter. Energitorv används för värmeutvinning som så kallad stycketorv och frästorv. Växttorven är näringsrik torv som används för jordförbättring, både till större anläggningar och till villaträdgårdar.

Lokal representation – mindre miljöpåverkan
Terminaler för uppsamling av produkter finns spridda över hela Neovas verksamhetsområde. På så vis strävar vi alltid efter att såväl minska antalet transporter, som att öka närheten till kunden.

Neova Ab är ett dotterbolag till finska Neova Oy.