Företaget

Neova – Bioenergi för framtiden

Med ett produktsortiment av torv, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi och växttorv. Bland kunderna finns stora värmeverk, mindre kommunala anläggningar, industrier, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Vi vill vara drivande i övergången från fossila bränslen till bioenergi och verka för en hållbar balans i Sveriges energiförsörjning genom att erbjuda miljöriktiga, prisvärda och långsiktiga bränsle- och uppvärmningsalternativ – i dag och i morgon.

Flera samarbets- och branschorganisationer för forskning har tillkommit på Neovas initiativ. Som exempel kan nämnas TorvForsk som stöder och samordnar en stor del av torvforskningen. Förutom forskning kring energi- och odlingsområdena inriktas arbetet också på miljö- och naturvårdsfrågor. Så sker även i samarbetet med övriga organisationer som Neova aktivt är involverade i, t ex Svenska Torvproducentföreningen (STPF), International Peat Society (IPS) och Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO).

De olika delarna i vår verksamhet

Energitorv och växttorv
All produktion och leveranser av energi- och växttorv sker från våra egna torvtäkter. Energitorv används för värmeutvinning som så kallad stycketorv och frästorv. Växttorven är näringsrik torv som används för jordförbättring, både till större anläggningar och till villaträdgårdar.

Lokal representation – mindre miljöpåverkan
Terminaler för uppsamling av produkter finns spridda över hela Neovas verksamhetsområde. På så vis strävar vi alltid efter att såväl minska antalet transporter, som att öka närheten till kunden.

Värmeproduktion
Vi levererar också fjärrvärme och kundanpassade värmelösningar, så kallad Färdig värme. Detta sker på ett 20-tal värmeanläggningar och i 17 fjärrvärmenät runt om i Sverige, från Kramfors i norr till Bjuv i söder. Inom de områden där vi har fjärrvärmeproduktion erbjuder vi givetvis denna uppvärmningsform, men vi kan även erbjuda vårt koncept Energilösningar som innebär en energilösning med t. ex. en pelletspanna. Inom vårt Färdig Värme-koncept erbjuder vi även större industrikunder ett helhetsansvar för deras energibehov.

 

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver hur vi arbetar på Neova. Kärnvärderingarna ger oss samsyn, riktlinjer och inspiration till hur vi löser våra arbetsuppgifter och till hur vi möter våra kunder, kollegor, ägare, leverantörer och övriga intressenter.

Expertis
Neova är ett kunskapsföretag där morgondagens energilösningar växer och sprids. Vår verksamhet rymmer mycket expertis och vi arbetar ständigt för att bli ännu vassare – och göra ännu större nytta för våra kunder och för vår miljö.

Långsiktig
Vi vill göra skillnad på lång sikt. Därför strävar vi alltid efter att vara professionella, affärsdrivande och ansvarstagande, hela vägen från idé till leverans. Det gör oss till ett stabilt företag som vinner förtroende – i dag och i morgon.

Drivkraft
Drivkraften är vårt bränsle, som ser till att vi fortsätter att utvecklas. Vi räds inte nya utmaningar. Tvärtom ser vi möjligheter där andra ser problem. Med vår drivkraft får vi ny kunskap och energi som ger liv åt nya hållbara lösningar.

Helhjärtat
Att agera helhjärtat är att verka med lust och energi – att alltid göra det bästa av situationen, här och nu. Vi söker ständigt den optimala lösningen – för våra kunder och för miljön. Äkta engagemang bygger starka relationer. Det är så vi gör skillnad.

Vision och mission

Vår mission

Att trygga tillgången på lokal hållbar energi.

Vår mission beskriver vår syn på den yttersta meningen med Neova – varför vi finns till och vad vår roll är, på marknaden och i samhället. Den är ständigt vägledande; både för vårt arbete och för organisationens utveckling.

 

Vår vision

Neova ska bli världens högst rankade bioenergiföretag genom att skapa mänskliga, monetära och miljömässiga värden.

Visionen visar vår väg framåt, vad vi strävar mot att lyckas med i en framtid. Den fungerar som ledstjärna i allt vi gör och vi är alla överens om att det är just dit vi ska. Visionen är vårt mål.