Torvströ på rundbal

oktober 13, 2020

Neova levererar torv till Biobränslekompaniet som producerar rundbalar med torvströ. Rundbalstorven har samma format som en ensilagebal och är även godkänt att använda i KRAV besättningar.

Sedan urminnes tider har man använt strö av torv i stall och ladugårdar. Med andra ord en väl beprövad, och på senare år även väl dokumenterad, metod som har överlägsna egenskaper jämfört med spån och halm. Färre sjukdomar, bättre hygien, mindre arbete och lägre kostnad bara för att nämna några fördelar.

Återvinningsbart och en del i kretsloppet

Till skillnad mot andra alternativ som måste hanteras på ett säkert sätt, är torv ett utmärkt jordförbättringsmedel som innehåller både näring och humus. Den kan användas i stort sett direkt utan någon mellanlagring.

Mindre åtgång och lägre kostnader

Genom att använda stallströ av torv underlättas arbetet i stallet radikalt, samtidigt som djuren mår bättre. Torv är drygt och behöver inte bytas så ofta. Det räcker att rengöra och komplettera lite åt gången. Torv har också en betydligt lägre åtgång och genererar därmed mindre arbete, jämfört med spån och halm. Flera undersökningar har också visat att djuren mår mycket bättre i torvströ.

Torvströ kan användas i kombination med halm, andra strömedel eller som enda strömedel. Rundbalarna tillverkas i Gävle av Biobränslekompaniet och transporteras till stora delar av landet.

  • Prisvärt
  • Har enastående uppsugningsförmåga
  • Luktförbättrar i stallet
  • Binder ammoniak
  • Ger högt kväveinnehåll i gödseln
  • Går att sprida direkt i växande gröda
  • Minskar förekomsten av flugor
  • Jordförbättrar åkern
  • Minskar bakterietillväxten

Kontakta Viola på Biobränslekompaniet för beställning och mer information, telefon 073-8484859.