Välkommen till öppen torvtäktsdag där vi visar hur det moderna torvbruket tar tillvara skogens resurser och efter skörd återskapar värdefulla miljöer.

Under ditt besök kommer du att lära dig hur torv bildas, hur den skördas och tas omhand för att senare användas som växtmedia, djurströ, bränsle i värmeverk eller material för att tillverka aktivt kol.

Du kommer också att lära dig om hur torvtäkter efterbehandlas när skördeperioden är klar och hur dessa efterbehandlingar kan bidra till att återskapa förlorade inslag i
landskapet.