Neovas ägare, finska Vapo Group bildar ett nytt internationellt företag, Nevel, med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Som en del i bildandet av det nya bolaget delas Vapos svenska verksamhet, Neova, i två delar. Nevel ska svara upp mot marknadens behov av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar, med en bred bas inom fjärrvärme, medan Neova kommer att fokusera på försäljning och produktion av torv.

Vi hälsar våra fjärrvärme- och energilösningskunder varmt välkomna till:

Vi gör vårt yttersta för att övergången ska bli så smidig som möjligt för de kunder som berörs, och återkommer med mer information. Besök gärna nevel.se redan nu.