Atria

Neovas moderbolag Vapo levererar värme- och ånga till produktionsanläggningen i finska Nurmo. Den totala mängden energi som levereras är cirka 70 GWh per år.

I anslutning till avtalet lät Neovas moderbolag Vapo bygga en ny ångpannsanläggning på 13 MW på orten. Atrias gamla värmecentral fungerar fortfarande som reservanläggning och jämnar ut belastningstoppar vid behov. Vapo ansvarar för hela energiproduktionen, dvs. driften, underhållsverksamheten och bränsleförsörjningen.

– Produktionsanläggningen i Nurmo är med tanke på energileveranserna inte på något sätt exceptionell. Vårt energibehov är mycket förutsägbar. Däremot är vi inte någon enkel kund. Tvärtom gör våra sårbara processer oss till en ytterst krävande kund. Vi kräver exemplarisk leveranssäkerhet. Energileveranserna ska vara absolut störningsfria, berättar Tapani Potka, Atria.

– Vi valde Vapo [moderbolag till Neova], eftersom vi ville ha leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Det känns tryggt att ha en så pass kunnig samarbetspartner. En tillräckligt stor aktör kan bidra med kunnande inom både driften och bränsleförsörjningen. Vi har varit mycket nöjda med vårt val. Samarbetet har löpt smidigt.

Som en del av det smidiga samarbetet nämner Potka den öppna diskussionskulturen. Vapo [moderbolag till Neova] verkar i Nurmo som om bolaget vore en del av Atrias egen organisation. En särskilt viktig faktor i samarbetet är det att situationer behandlas och analyseras och lösningar söks på ett förutseende sätt. Också problemsituationer har behandlats tillräckligt öppet. På så sätt har man lagt en bra grund för att vidareutveckla verksamheten.