Värmeåtervinning i kombination med biovärme hos Sandvik Coromant i Gimo

Med samarbetet minskar vi växthusgasutsläpp med 1850 ton per år vilket motsvarar utsläppen från 1200 bilar per år.
Joakim Fagerudd
Site Manager, Sandvik Coromant

Sandvik Coromant i Gimo har alltid legat i teknisk framkant och satsar nu på att även blir en föregångare inom hållbarhet.

Fabriken i Gimo är världens största fabrik för tillverkning av skär- och verktygssystem. Produkterna som tillverkas används inom bearbetningsindustrin till bland annat borrning, fräsning, svarvning och slipning i metall. Under 2017 startade man hållbarhetsinitiativet Grön fabrik och utvecklade ett självskattningsverktyg där syftet är att få en klar överblick på hur hållbara man är idag och sedan skapa aktivitetsplaner för att förflytta sig till högre nivåer. Omfattningen är bred, mer än 45 områden, och gäller allt som går in i fabriken, allt innanför väggarna inklusive människor, och allt som går ut ur fabriken. Ett av initiativen inom Grön Fabrik är samarbetet med Neova. Genom att koppla ihop två industriområden kan man med Neovas lösning transferera överskottsenergi från det ena området till det andra, något som man tjänar både ekonomiskt och miljömässigt på.

 

Minskning av koldioxidutsläpp (ton per år)

Utsläppsminskningen är omfattande

Genom att ersätta oljeeldning med en kombination av värmeåtervinning och biovärme uppnår fabriken en nästintill koldioxidneutral produktion. Sedan tidigare återvinns sedan länge bland annat vatten, varmluft, skär, stålspånor, kylvatten och sliprester. På fabriken har man arbetat länge med energieffektivitet och sedan 2012 har Sandvik Coromant minskat användandet av eldningsolja med nära 70% och tack vare samarbetet med Neova är koldioxidutsläppen nu nära noll. Med Neovas energilösning minskar växthusgasutsläppen med 1850 ton per år, vilket motsvarar det årliga utsläppet från 1200 bilar i normaltrafik.

 

Ekonomisk besparing

Utöver en miljöriktig produktion innebär den nya uppvärmningslösningen också en ekonomisk besparing. Tack vare att uppvärming inte behöver ske med fossila bränslen slipper Sandvik Coromant i Gimo att betala skatt för oljeanvändning. Lika så minskar även underhållskostnaderna när inga oljepannor behöver driftsäkras. Lösningen innebär också att Sandvik Coromant inte behöver binda eget kapital i en värmeanläggning och kan därmed lägga sina resurser på kärnverksamheten.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/neova.em87.io/dist/wp-content/themes/swiss/lib/classes/Block.php on line 82

FÖRDELAR

Transferering av överskottsvärme

Flyttar överskottsvärme från ett område till ett annat.

Minskade kostnader

Minskade kostnader för oljeanvändning och minskade underhållskostnader.

Minskade utsläpp

Minskade utsläpp av koldioxid. Nu nära noll.