Varmt välkommen till Neova

Energi som skapas lokalt, och i samklang med miljön, är det bästa alternativet. Med våra produkter pellets, torv och värme förser vi Sveriges företag och hushåll med bioenergi.

Helhjärtat
Drivkraft
Långsiktighet
Expertis

Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova säkrar värmeleveranserna åt våra kunder på ett tryggt, ekonomiskt och miljömässigt sätt.

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har producerat torv under 30 år och har därmed lång erfarenhet och gedigen kunskap om torvbruk.